Start Butiker Konsumentinformation KONKURS

Konsumentinformation

AXELSSONS DEA MODE AB i konkurs

Axelssons Dea Mode AB (härefter Axelssons), som bedriver försäljning av damkläder och         accessoarer i egnabutiker runt om i landet, försattes i konkurs den 16 januari 2017.

Konkursförvaltare är advokaten Gustaf Pontén, Advokatgruppen Mellansverige.

Bolagets verksamhet drivs för närvarande vidare i avvaktan på utredning om det finns en intressent som är villig att överta verksamheten med samtliga eller utvalda butiker.

Allmän information för kunder

Reklamationer – Om en kund önskar reklamera varor som köpts efter konkursutbrottet, skall kunden kontakta butiken för vidare hantering.

Kunden har inte rätt att rikta något anspråk på reklamation mot konkursboet för varor som inköpts före konkursutbrottet.

Anspråk på grund av att reklamation ej kan göras för varor som köpts före konkursutbrottet kan anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.

Öppet köp – Axelssons kan inte längre erbjuda öppet köp eller lösa in öppet köpreturer. Detta gäller även om kunden köpt varan vid en tidpunkt då Axelssons erbjöd öppet köp.

Bytesrätt – Bytesrätt kan inte erbjudas vare sig för varor som köpts före konkursen eller för varor som köpts efter konkursutbrottet.

Presentkort – Från och med den 16 januari 2017 kan Axelssons inte lösa in presentkort och heller inte sälja fler presentkort.

Tillgodohavanden – Från och med den 16 januari 2017 kan bonuspoäng eller andra tillgodohavanden inte utnyttjas.

Anspråk på grund av tillgodohavanden kan anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.

Anmälan av anspråk

Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, presentkort eller bonuspoäng eller andra tillgodohavanden anmäls på blankett, som kan laddas ner på www.advokatgruppen.net.

Blanketten sänds per e-post till axelssons@advokatgruppen.net

eller postas till följande adress:

Axelssons Dea Mode AB:s konkursbo

c/o Advokatgruppen Mellansverige

Rademachergatan 17

632 20 ESKILSTUNA

Nämnda anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det är ännu för tidigt att säga om det blir aktuellt med utdelning på oprioriterade fordringar. Om detta skulle visa sig möjligt kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält fordringar till konkursboet kommer då att få information om hur detta går till.

 

Start Butiker

Konsumentinformation KONKURS

DEAAX_logo_vit_100x39.png

©Dea Axelssons 2012