Hållbarhet, etik & miljö
  • STÄNGT - Tack för allt!

Är din storlek slut? Prova gärna att söka efter plagget i butik. Du hittar din närmsta butik HÄR

Priser inkl. moms

Hållbarhet, etik & miljö

Vår hållbarhetsrapport för 2018-2019 hittar ni här.

Klädproduktion är en viktig del i arbetet med att höja status och levnadsvillkor för framför allt kvinnor i tredje världen.
Det kräver dock att vi som köper dessa tjänster hela tiden ställer krav på våra leverantörer och driver på utvecklingen för mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor.

Därför har Dea Axelssons utarbetat ett antal etiska regler som våra leverantörer måste följa. Det innebär att alla som arbetar för Dea Axelssons ska garanteras grundläggande rättigheter, en rimlig lön, sunda arbetstider och rätt till semester och sjukfrånvaro.

Vi har förbud mot sexuella trakasserier och diskriminering på grund av ras, kön, religion eller etnisk bakgrund. Kroppslig bestraffning eller andra former av straffåtgärder accepteras inte under några omständigheter.

Dea Axelssons kräver ett totalförbud mot barnarbete. Vi anser att varje barn ska skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjat, att utföra arbete som kan vara farligt eller påverka barnets utbildning eller vara skadligt för dess hälsa och psykiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling. I enighet med FN:s barnkonvention anser vi att man är ett barn tills man fyllt 18 år.

Våra leverantörer måste följa all relevant miljö- och djurskyddslagstiftning. Vi uppmanar dessutom alla leverantörer att ta ett större miljöansvar och tillvaratagande av djurs rättigheter än vad som krävs i aktuell nationell lagstiftning.

För att vara säker på att våra etiska regler efterföljs, gör vi oannonserade besök. Om en leverantör inte följer reglerna avslutar vi samarbetet, såvida inte tydliga förbättringar snabbt tillämpas.

Dea Axelssons har anslutit sig till Djurens Rätts pälsfria lista och därigenom tagit ställning till att inte sälja äkta päls eller att ha äkta pälsdetaljer på de plagg vi producerar och säljer.

Djurens Rätts Pälsfria lista ingår i Fur Free Retailer Program, en internationell överenskommelse där företag försäkrar att de inte säljer eller kommer att sälja klädesplagg eller accessoarer med djurpäls.

Fur Free Retailer Program drivs av Fur Free Alliance som består av ett 30-tal organisationer världen över som arbetar för en pälsfri handel. Djurens Rätt ansvarar för verksamheten i Sverige.

Vi på Dea Axelssons vill ta vårt ansvar när det gäller miljöpåverkan av våra plastpåsar. Därför använder vi 50% återvunnet material i alla våra plastpåsar. Vi vill uppmana våra kunder att fundera en extra gång på om de vill ha/behöver en plastpåse eller inte när de handlar hos oss. Vi uppmanar även våra kunder att återanvända våra påsar, för att på så sätt minska förbrukningen av plastpåsar och därmed även minska miljöpåverkan.